komentar slovo o zemlji trazi linkovi

 Početna

o

ambasada

o

konzularne usluge

ţ
putne isprave o

nadovjere

o
ovjere o
potvrda o boravku ţ
vize za UAE o
cjenovnik o
državljani BiH o
ekonomija o
podaci o BiH o
podaci o UAE o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda o dužini boravka u inostranstvu

{

Potrebna dokumentacija za izdavanje ove Potvrde, koja se koristi za dobivanje carinske povlastice prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu je sljedeća:

        1. Važeći pasoš Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg se utvrđuje državljanstvo i identitet stranke

2. Izjava da se osoba vraća u BiH (...pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da premještam svoje boravište iz Ujedinjenih Arapskih Emirata / Kraljevine Bahrein u Bosnu i Hercegovinu...). U izjavi navesti adresu na koju se vraća u Bosnu i Hercegovinu, te imena članova porodice koji se također vraćaju.

        3. Kopija avionske karte, ukoliko se vraća avionom

4. Potvrda o dužini boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima / Kraljevini Bahrein, boravišna viza koja dokazuje boravak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima / Kraljevini Bahrein u neprekidnom trajanju od godine dana

5. Dokaz o napuštanju Ujedinjenih Arapskih Emirata / Kraljevine Bahrein, npr. raskid ugovora o zakupu stana/kuće, odjavnica prebivališta, odjava električne energije, telefona i sl.

6. Dokaz o uplati takse - Uplatnicu na kojoj će pisati čitko ime i prezime, potpis i tekst: Taksa za potvrdu o dužini boravka u inostranstvu.

 

Napomena:

Radi blagovremenog i pravilnog informisanja navodimo dokumente koje propisuje Odluka sa zakonskom snagom, a koji je potrebno priložiti nadležnom carinskom organu u postupku carinjena.

Odredbama člana 3 Priloga Zakona o carinskoj politici BiH (Službeni glasnik BiH, br. 57/04) propisani su uslovi sticanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina na ličnu imovinu, koju uvoze lica koja svoje mjesto boravka premještaju iz strane zemlje u Bosnu i Hercegovinu. Korisnik carinske povlastice nadležnom carinskom organu, shodno članu 2, Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanja carine pod posebnim uslovima (Službeni glasnik BiH, br. 19/05 i 52/05), uz pismeni zahtjev podnosi:

 • Dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini,

 • Potvrdu diplomatsko-konzularnog predstavništva (ovu potvrdu izdaje Ambasada BiH u Abu Dhabiju za građane BiH koji su boravili u UAE ili Kraljevini Bahrein)  ili drugu odgovarajuću ispravu, kojom se dokazuje prethodni neprekidni boravak van Bosne i Hercegovine  u trajanju od najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine,

 • Pisanu izjavu korisnika povlastice

      a)   o danu premještanja iz strane zemlje u Bosnu i Hercegovinu i da ranije nije koristio carinsku povlasticu

      b)   da će ličnu imovinu koristiti u iste svrhe u mjestu prebivališta u BiH,

   

 • Popis lične imovine koja se namjerava premjestiti,

 • Na zahtjev carinskog organa dokaz da je lična imovina bila u vlasništvu korisnika najmanje 6 mjeseci do dana kada kada je prestao da ima mjesto boravka u stranoj zemlji iz koje dolazi.

Više informacija, kao i integralni tekst Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine  možete naći na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na stranici www.uino.gov.ba 

 
Komentare i pitanja u vezi web stranice možete poslati autoru na adresu  mirzapasic_mvp@yahoo.com
Posljednja promjena:   29.05.2007