Embassy of Bosnia & Herzegovina – Abu Dhabi

EXPO 2020 – PAVILJON BOSNE I HERCEGOVINE

 

Paviljon Bosne i Hercegovine je veličine 213+90 m2 (prizemlje i sprat) i u potpunosti bit će opremljen od strane Organizatora sa svim potrebnim sadržajima.

U okviru pomoći i podrške Bosni i Hercegovini kao i drugim zemljama u razvoju, Ujedinjeni Arapski Emirati su besplato dodijelili paviljon Bosni i Hercegovini koji ima sljedeći stepen opremljenosti i dodatne podrške tokom održavanja manifestacije EXPO 2020 u Dubaiju:

Prizemlje paviljona predviđeno je za izložbeni prostor sa urađenim dizajnom, opremljen potrebnim namještajem i pripremljenim policama za izložbene postavke, kompletnim tehničkim pomagalima (led ekrani, rasvjeta i svjetlosni efekti primjereni sajmovima i izložbama, ozvučenje, panoi za prezentacije, kutak za djecu i dr.)

Prvi sprat se sastoji od opremljene kancelarije sa računarom za Generlnog komesara i četiri radne površine sa računarima za osoblje paviljona, prostor za sastanke za 8 osoba, opremljenu zajedničku ostavu i mokri čvor.

Izložba – Paviljon će biti opremljen i sa sadržajima (klima uređaj, sistem za sprečavanje požara, pitka voda, struja,Wi-Fi konekcija i dr.) Sve troškove komunalnih usluga, održavanja, deratizacije, čišćenja i sigurnosti paviljona snosit će  Organizator tokom trajanja manifestacije.

Bosna i Hercegovina treba na vrijeme  obezbijediti cjelokupan sadržaj izložbe (grafiku, tekst, slike, video zapise i sl.) kako bi se uvrstio u dizajn izložbe u skladu sa vremenskim okvirima Organizatora.

Logistika – Organizator će obezbijediti i osigurati kontejner od 40 stopa za transport elemenata, eksponata, artefakata, materijala za izložbeni prostor i drugih predmeta, kako onih koji će biti izloženi tako i onih koji će biti u prodaji za vrijeme manifestacije (luka Ploče – luka Dubai). Organizator će takođe, po završetku, obezbijediti isti kontejner za povratak izložbenih predmeta i stvari u BiH. Organizator će pokriti sve troškove transporta i administrativnih usluga. Obzirom na kašnjenja od strane BiH, bojimo se da smo već izgubili ovu povoljnost.

Podrška osoblju paviljona – Organizator će snositi troškove letova i smještaja za sudjelovanje na svim međunarodnim sastancima učesnika (u najvećem dijelu relizirano), Devet povratnih karata za putovanje  generalnog komesara i njegovog osoblja (u periodu održavanja EXPO-a), Namješten jednosoban stan za generalnog komesara i trosoban stan za osoblje paviljona u Expo naselju gdje Organizator pokriva troškove komunalnih usluga (struja, telefon, klima uređaj, Wi-Fi itd.). Osobama koje budu radile na paviljonu bit će osigurani vaučeri koji će se moći koristiti u više ugostiteljskih objekata na Expo-u.

Volonteri – Ukoliko se iskaže potreba, mogu se angažovati dva volontera koji bi bili dodijeljeni  kao ispomoć timu za vođenje paviljona.

Podrška za održavanje manifestacije Nacionalnog dana BiH – Pridajući veliki značaj  manifestaciji, EXPO 2020 pokrit će troškove dvije glavne komponente Nacionalnog dana: ceremoniju i poboljšani program, koji se sastoji u:

 • Izradi zastave za ceremoniju podizanja zastave na jarbol,
 • Pet povratnih avio-karata i smještaj za tri noći, obrada viza, usluge lokalnog prevoza, troškovi smještaja i telekomunikacijske naknade za 5 VIP osoba,
 • Usluge aerodromskih olakšica za sve članove službene delegacije, uključujući protokolar-ne usluge, prijema na aerodromu i obrade viza,
 • Deset povratnih avio-karata, smeštaj za tri noći, obrada viza i dodatak koji pokriva lokalni prevoz, troškove karata i telekomunikacione naknade za učesnike kulturne manifestacije,
 • Jedna povratna karta, naknada za obradu viza, smještaj za 3 noći i dodatak koji pokriva lokalni prijevoz, troškove smještaja i telekomunikacijske naknade za jednog predstavnika medija iz Bosne i Hercegovine i
 • 400 ulaznica za Expo 2020 koje će se moći koristiti samo za Nacionalni dan, i namjenska usluga štampanja 200 pozivnica za Nacionalni dan.

Za izvođenje kulturnog performansa na glavnom podiumu bit će obezbijeđena sva tehnička pomagala (rasveta, ozvučenja, svi potrebni muzički instrumenti (izuzev specifičnih) i omogućeno korištenje kuhinje sa prethodno utvrđenim potrebnim namirnicama za pripremu nacionalnih jela.

Marketinški i komunikacijski paket podrške prije manifestacije. Organizator će:

 • Promovisati učesnika putem medijskih kanala Expo 2020 u Dubaiju (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram), putem zvanične Web stranice i kroz saradnju sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim medijima koje Expo i komunikacioni timovi smatraju pogodnim.
 • Organizator će uspostaviti i ponuditi alat za marketing i komunikacije, kao što su informativni listovi, infografika, fotografije i video fotografije, marketinšku promociju na engleskom, francuskom i arapskom jeziku.
 • Sva saopćenja za medije bit će dostupna učesnicima
 • Tokom događaja bit će ponuđena podrška učesncima:
 • Medijska konferencija u medija-centru Expo-a,
 • Međunarodni sadržaji i značajne snimke ceremonije otvaranja i zatvaranja za državnog ili drugog emitera iz BiH,
 • Komplet video snimaka manifestacije Nacionalnog dana,
 • Komplet fotografija koje je snimio Expoov službeni tim tokom manifestacije unutar i van našeg paviljona,
 • TV promocija sa relevantnim sadržajem snimka proslave Nacionalnog dana koji će biti postavljen na Web stranicu Expo-a.

Dodatni paket podrške pomoći

Dnevnice  – U cilju podrške sudjelovanju na Expo 2020, bit će osigurane dnevnice za tri osobe na paviljonu Bosne i Hercegovine tokom svih šest mjeseci održavanja EXPO-a, i to: Generalni komesar, 400 dirhema (180 KM), Zamjenik Gen komesara 300 dirhema (135 KM) i direktor paviljona 300 dirhema (135 KM).

Sredstva za dnevnice moći će se koristiti od 20. septembra 2021. do 10. maja 2022. god.

TransportTri pretplaćene elektronske karte za javni prevoz u Dubaiju, u iznosu od 200 AED koje se mogu koristiti u vrijeme održavanja manifestacije EXPO-a.

Pretplata SIM kartica za mobitel – Tri pretplate sim kartica Etisalat u iznosu od po 100 dirhema.

Vrijednost kompletnog paketa pomoći i podrške procjenjuje na oko 1,5 milion USD.

 

Visa Application submission is accepted ONLY by appointment

X
Scroll to Top